Publikacje

-W 1995r Małgorzata Kruk zaczyna dokumentować rodzinne miasto Mielec na akwarelach, które wkrótce ukazują się drukiem w albumie „Mielec-Region jak malowany".

- W 1997r wydaje następny album „Malarskie piękno regionu Mielca”, zapraszając do współpracy kilku artystów z  Mielca : Dorota Łaz, Stanisław Mityk, Ryszard Mleczko.

- W 1998r kolejna pozycja książkowa tematycznie związana z regionem : „ Niezwykła historia i atrakcyjna współczesność Gminy Przecław” , w której Małgorzata Kruk gromadzi teksty historyczne, legendy i informacje współczesne o regionie Gminy Przecław.

- W 1997r  kolorowana dla dzieci „Moja mała ojczyzna”.

- W latach 1996-98 ukazuje sie seria widokówek z akwarelami obrazującymi rodzinne miasto.

- W latach 1995-99 w regionalnej prasie ukazało sie kilka artykułów o autorce.Artykuły prasowe (zobacz tutaj).

- Inne : Home&Garden 2015r. (zobacz tutaj)Foldery autorskie, Pozostałe publikacje

-2023r reportaż Małgorzaty Kruk w programie TVP Rzeszów "LICZY SIĘ PASJA" 

dziennikarze: Małgorzata Gregorczyk i Damian Słowik stworzyli piękny obraz o Małgorzacie Kruk  

Wyszukiwarka obrazów