Regulamin

Regulamin składania zamówień w galerii KRUKART

Niniejszy regulamin określa sposób składania zamówien w Galerii Krukart , umieszczonej pod adresem internetowym WWW.krukart.com i prowadzonej przez:

Krukart – Galeria Obrazów Małgorzaty Kruk

Rzemien 276 b, 39-322 Rzemien.

NIP 817-139-88-87

Regon 180030665,

e-mail: krukart@gmail.com

Tel. 506211406 zwanej w dalszej czesci regulaminu Galerią.

 

Definicje:

Zamawiający – Osoba fizyczna składająca zamówienie na obraz.

Galeria - Galeria KRUKART reprezentowana przez Małgorzatę Kruk.

Autor – Autorka obrazów Małgorzata Kruk

-------------------------------------------------

1. Krukart – Galeria Obrazów Małgorzaty Kruk jest autorską pracownią artystyczną Małgorzaty Kruk.

2. Autor zachowuje pełnię praw autorskich do sprzedawanych obrazów, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.).

3. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronach www.krukart.com bez pisemnej zgody i wiedzy właściciela praw autorskich.

4. Autor w swojej pracowni wykonuje autorskie, niepowtarzalne obrazy olejne z przeznaczeniem na wystawy i oferowane do sprzedaży.

5. Obrazy pochodzące z pracowni KRUKART, są czasowo eksponowane w internetowej galerii Krukart pod adresem www.krukart.com,.Następnie obrazy wędrują na różne wystawy. W trakcie internetowej ekspozycji obrazów, są one dostępne dla szerokiego grona odbiorców i można je zamówić bezpośrednio od autorki korzystając z procedury zakupowej.

6. Galeria może zarezerwować dla Państwa obraz.

7. Szczegółowa procedura zakupu obrazu w Galerii Krukart

 • Galeria, pokazuje oferowane obrazy w formie propozycji, za pośrednictwem sieci Internet, korzystając z adresu www.krukart.com.  Galeria nie ponosi odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające z ustawień monitora.
 • Przedstawiona przez Galerie oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań́ (zgodnie z art. 71 k.c.).
 • Zainteresowany zakupem Zamawiający , korzystając z formularza wysyła do Galerii zapytanie ofertowe.
 • Galeria sprawdza dostępność wybranego obrazu, kalkuluje termin i koszty dostawy , o czym informuje zamawiającego za pośrednictwem poczty email. Galeria informuje także o możliwych sposobach płatności.
 • Zamawiający potwierdza złozone zamówienie. Zamówienie uważa się za potwierdzone po podaniu przez zamawiającego adresu do wysyłki, numeru telefonu dla kuriera DPD. Galeria wystawia rachunki bez VAT na życzenie Zamawiającego. W celu otrzymania rachunku Zamawiający podaje dane firmy.
 • Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.
 • Po otrzymaniu emaila potwierdzającego złożenie zamówienia od Zamawiającego, Galeria potwierdza zawarcie umowy z Zamawiającym za pośrednictwem emaila, w którym zawarte zostają uzgodnione ustalenia pomiedzy Zamawiającym a Galerią, oraz informacja , że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 • Realizacja zamówienia rozpoczyna się w terminie ustalonym z zamawiającym, uzależnionym od : sposobu płatności, terminu ewentualnej oprawy obrazu, terminu sprowadzenia obrazu z wystawy do Galerii, nie dłużej niż 14 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia.
 • Zamawiający może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu opłacenia zamówienia.
 • Zamawiający może wycofać zamówienie obrazu : drogą emailowa krukart@gmail.com, telefonicznie Tel: 506211406 lub SMS-em.
 • Zamawiający nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
 • Ceny podane na stronie internetowej www.krukart.com podane są w złotych polskich .
 • Podane ceny są cenami brutto z zerowym podatkiem VAT.
 • Ceny za obrazy nie zawierają kosztu dostawy.
 • Galeria zastrzega sobie prawo do zmiany cen obrazów znajdujących się w ofercie, dokładania i usuwania obrazów z aktualnej oferty w dowolnym terminie, z wyłączeniem obrazów już zarezerwowanych.
 • Do zamówionego obrazu doliczane są koszty za przesyłkę, które dla obrazu zwykle wysyłanego kurierem DPD po przedpłacie na konto wynoszą 20zł/50zł w zależności od gabarytów przesyłki. W zależności od ilości, wielkości wysłanych obrazów w jednej przesyłce koszty te mogą wzrosnąć o czym wcześniej klient zostanie poinformowany.
 • Koszty za przesyłkę zagraniczną uzgadniane są indywidualnie.
 • Galeria zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeżeli nie zostało ono opłacone w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia.
 • Jeżeli Zamawiający po otrzymaniu obrazu dostrzegł uszkodzenia powstałe w czasie dostawy, powinien zawiadomić o tym Galerie i zgłosić ten fakt w siedzibie kuriera DPD, właściwej do miejsca zamieszkania Zamawiającego, a po spisaniu przez przedstawiciela DPD raportu uszkodzeń, odesłać obraz na adres Galerii, kurierem DPD, na koszt Galerii. Obraz powinien być zabezpieczony i w oryginalnym opakowaniu.
 • Jeżeli Zamawiający po otrzymaniu obrazu uznał, ze obraz nie spełnia jego oczekiwań, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Odstąpienie od umowy należy potwierdzić emailem lub listownie. UWAGA! Warunkiem zwrotu kosztów zakupu jest odesłanie produktu wraz z paragonem! Dodatkowo Zamawiający ma 14 dni na to by odesłać obraz do Galerii. Zwracany obraz powinien być zabezpieczony i jeśli to tylko możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Zamawiający otrzymuje od Galerii zwrot pobranych należności za obraz i przesyłkę, na podane konto Zamawiającego, po otrzymaniu przesyłki zwrotnej. Galeria nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem. Zamawiający może także życzyć sobie zamianę obrazu na inny w tej samej cenie, lub wykonanie obrazu na zamówienie.
 • Na życzenie klienta dobieramy odpowiednie ramy za pośrednictwem zaufanej firmy ramiarskiej oraz oprawiamy w nie obrazy. Uwaga! Oprawione już obrazy NIE podlegają zwrotom.

8. Zamawiający obrazy jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem Galerii Krukart, przed złożeniem zamówienia.

9. Płatności za obrazy można dokonać w następujący sposób:

- Na konto bankowe Galerii Krukart MBank O/BreBank 49 1140 2004 0000 3502 3805 2950  . W tytule przelewu proszę podać numer obrazu.

- Płatność przy odbiorze obrazu - kurierowi do ręki.

- Płatności można również dokonać kartą kredytową i e-przelewem za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayPal.

PayPal - www.paypal.com :

Załóż konto, dodaj kartę kredytową, zaloguj się i zapłać.

Nasz e-mail: krukart@gmail.com.

 

--------------------------------------------------------

 

Rodo

W dniu 25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z powyższym Galeria Krukart realizuje swój obowiązek wobec osób, których dane przetwarza i zwraca się z prośbą o przeczytanie poniższej informacji.

Jakie dane osobowe przetwarzamy? Jedyną Twoją daną osobową, jaką przetwarzamy jest adres email, na który przesłaliśmy Tobie tę informację. Jeżeli przetwarzamy inne dane osobowe dotyczące Twojej osoby, to dane te ( twój adres, telefon, ) służą nam do wysłania Tobie zakupionego obrazu.

Kto jest administratorem danych? Administratorem danych osobowych Jest Galeria Krukart Małgorzaty Kruk. mieszcząca się w Rzemień 276b, 39322 Rzemień ,Nip. 817-139-88-87.

Jak się z nami skontaktować? We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować: - przesyłając email na adres krukart@gmail.com albo - pisemnie, pocztą na adres: Galeria Krukart, Rzemień 276b, 39-322 Rzemień z dopiskiem “IOD”.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe? Twój adres email przetwarzamy w celu prowadzenia z Tobą korespondencji, wysłania newslettera, który zawiera informacje o naszych działaniach .Twoje dane przetwarzamy w celu wykonania umowy, jaką zawarłeś z nami w momencie wyrażenia zgody na przesyłanie newslettera. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi więc art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Profilowanie. Nie tworzymy profilowania naszych klientów na podstawie ich aktywności na stronie.

Komu udostępniamy Twoje dane? Twoje dane email, przekazywane są podmiotowi, który świadczy dla nas usługi wysyłania emaili -Freschmail.com. Byśmy mogli prowadzić naszą działalność w Internecie, potrzebujemy bezpiecznych serwerów, w tym serwerów pocztowych, które wynajmujemy od podmiotów profesjonalnie zajmujących się przechowywaniem danych i świadczeniem usług poczty elektronicznej Gmail - im również przekazujemy dane osobowe .

Jak długo przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane przetwarzane są dopóki nie cofniesz zgody na wysyłanie newslettera oraz przez okres od cofnięcia zgody.

Jakie masz prawa i jak możesz z nich skorzystać? Masz między innymi prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do „bycia zapomnianym”. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką od Ciebie otrzymaliśmy oraz zgłosić sprzeciw. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw napisz do nas email (Krukart@gmail.com), albo wyślij żądanie pocztą.

1. Prawo do potwierdzenia przetwarzania. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych.

2. Prawo do sprostowania. Możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne.

3. Prawo do bycia zapomnianym. Masz prawo do „bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.

5. Prawo do przenoszenia danych. Możesz zażądać od nas przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, Twoich danych osobowych, które nam wcześniej przekazałeś. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Tobie wyłącznie w odniesieniu do tych danych które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

6. Prawo do sprzeciwu. Przetwarzamy zbierane dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych usług, w związku z czym masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw . W takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

 

 

Formularz zwrotu zakupionego obrazu.

Wyszukiwarka obrazów